Skip navigation

Category Archives: attacks on freedom

De afgelopen maanden is de jongensbesnijdenis verscheidene keren ter discussie gesteld. In Duitsland werd de b’rit mila, de joodse besnijdenis, zelfs veroordeeld als kindermishandeling. Trouw publiceerde een vertaling van een artikel uit de Israëlische krant Ha’arets over een bizar en onhygiënisch besnijdenisgebruik van een kleine joodse sekte zonder enige toelichting, zodat bij niet ingewijden de indruk is gewekt dat het hier om een algemeen joods gebruik gaat. Ten slotte kwam de artsenvereniging KNMG voor de tweede keer sinds 2010 met een artikel waarin werd opgeroepen het besnijden van jongetjes ‘te ontmoedigen’.

Er is zo langzamerhand sprake van een patroon: eerst ging het over hoofddoeken, toen over rituele slacht en nu weer over besnijdenis.

Waarom mogen wij niet leven zoals wij willen? Waarom moeten onze tradities en religieuze symbolen vernietigd worden? Waarom beseft niemand dat op deze manier kwetsbare minderheden het leven in dit land onmogelijk wordt gemaakt? Of is dat juist de bedoeling?

Zoals de filosoof Geert ter Horst terecht opmerkte in een artikel in het Katholiek Nieuwsblad van 23 augustus dit jaar: een verbod op besnijdenis is een verbod op het jodendom. Datzelfde geldt uiteraard voor de islam. Voor joden en moslims is de besnijdenis deel van wie zij zijn.

Afgezien van religieuze en maatschappelijke argumenten is de besnijdenis ook te verdedigen om medische redenen: Uit alle onderzoeken blijkt dat een besneden penis zowel voor mannen als vrouwen gezonder is; door de betere hygiëne neemt de kans op allerlei besmettingen sterk af; in het bijzonder een veel kleinere kans op besmetting met het AIDS-virus: “…investigators discovered that circumcision cut HIV transmission rates by 55 to 65 percent.” (Scientific American, december 2008); bescherming tegen baarmoederhalskanker en de zeldzame maar dodelijke kanker aan de penis (Advances in Urology, 2011). Het is niet voor niets dat in de Verenigde Staten 70 procent van alle mannen meteen na de geboorte worden besneden om medische redenen.

Er is dus geen enkele rationele reden om de besnijdenis te verbieden of te ‘ontmoedigen’. Bovendien heeft van de miljoenen besneden moslims en joden slechts een handjevol mannen met terugwerkende kracht bezwaren tegen het als kind besneden zijn. Verreweg de meeste joodse en moslimmannen beschouwen het besneden zijn als een belangrijk onderdeel van hun identiteit. Zij dragen hun besneden penis met trots: Moos en Mo vinden het fijn dat zij besneden zijn.

Het zo nu en dan aangevoerde argument van zelfbeschikking van het kind klinkt zeer gezocht. Volgens de Nederlandse wet hebben ouders het recht hun kinderen op te voeden naar eigen inzicht, ook als dat tegen de mening van de meerderheid in gaat. Alles mag: je kind niet inenten tegen polio, weigeren je kind een bloedtransfusie te laten geven (alleen bij levensgevaar worden de ouders tijdelijk uit de ouderlijke macht ontzet), je kind naar een antroposofische school sturen, je kind homeopathische geneesmiddelen geven, je kind doodsbang maken voor de hel… Maar je kind opvoeden volgens de joodse of islamitische traditie, dat kan echt niet.

Donderdag 8 november, na afloop van de Kristallnachtherdenking in de Portugese synagoge, zal een debat over dit onderwerp plaatsvinden in Akantes, Nieuwe Herengracht 95 te Amsterdam, aanvang 20:00 uur, toegang gratis.

Advertisement

Republicans are outdoing one another in coming up with analogies. Newt Gingrich said about the building of a mosque, two blocks away from Ground Zero:  “Nazis don’t have the right to put up a sign next to the Holocaust Museum in Washington.” There are many, too many other disgusting examples.

How did this become an issue? Even though the plans were announced in December last year, there were no negative reactions until May, when right-wing extremist Pamela Geller blogged that the “monster mosque” represented “Islamic domination”. This was quickly taken up by the usual suspects in the news media: New York Post, Washington Examiner…

But then. To my utter amazement, CNN-US (and CNN-Europe) have been inciting the public against the mosque by ceaselessly offering negative comments on the building plan. One of their European reporters (I think it was Colleen McEdwards) even proudly announced that without CNN, the issue would have gone away by now. What the hell is going on here?

I’m afraid the same thing that has been going on since September 11, 2001. It’s apparently irresistible to take the opportunity to sell more newspapers, get more viewers by tapping into an undercurrent of xenophobia. What these news outlets don’t seem to understand, is that they are digging their own graves.

It has been the same here in Holland: Mr Wilders would never have gotten this many votes if it weren’t for the media, who have been working as his PR-agents. Every word, the untruer the better, was recorded; reporters still have to ask the man their first critical question. In other words: the Dutch public was led by the media to believe that islamophobic hate speech is okay and that is legitimate to question the fundamental human and civil rights of Muslims in The Netherlands.

The news media is supposed to be the watchdog of democracy – don’t they teach that in Schools of Journalism anymore?

In any case, Dutch public television, one of the main culprits,  will have time to think this over: the new right-wing government (if and when it will come to power) will cut at least two public channels. The point: they will come for you, too!

But seriously: What are my journalist-colleagues thinking? Why fan the flames of hatred, if you have the means and opportunity to report objectively and – for example – let the public know that (1) the planned cultural center/mosque/swimming pool is two blocks away from Ground Zero; (2) there are already two mosques in the area, one four blocks away and one twelve blocks away; (3) there is this thing, called the Constitution, which guarantees freedom of religion (as President Obama pointed out correctly, before he “nuanced” his statement the next day).

More importantly though, if you want to protect your own freedom, freedom of speech in the case of the news media, it is probably not a good idea to promote taking away freedoms (like freedom of religion) from others. Freedom needs our help; she is in serious danger. Let’s not turn our backs on her.

%d bloggers like this: